ВИКОНАННЯ «ПРОГРАМИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАСТАРІЛОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПО ЧАБАНІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ РАДІ НА 2016-2020 РОКИ»

Згідно «Програми реконструк­ції застарілого житлового фонду по Чабанівській селищній раді на 2016-2020 роки», затвердже­ної рішенням сесії депутатів Ча­банівської селищної ради № 363 від 29 вересня 2016 року, у 2018 році 24 сім’ї, а це близько 100 жителів, що мешкали в старо­му гуртожитку по вул. Озерна, 3 с. Новосілки, побудованому ще у післявоєнні роки, отримали 25 квартир з усіма зручностями, з внутрішнім оздобленням, по­вністю готовими до проживан­ня, в новому сучасному будин­ку, розміщеному біля озера, по вул. Озерна, 4-А в с. Новосілки.

Разом з квартирами та ключа­ми, власники нових помешкань отримали Свідоцтва на право власності та технічні паспор­ти на нове житло. Загальна пло­ща програмного житла складає 1118 м2, з приблизною ринковою вартістю станом на січень 2019 року - 17 888,0 тис. грн. Нові квартири, в обмін на старе жит­ло, жителі отримали згідно ко­ефіцієнту збільшення - 1,5 (на­приклад: було 30 м2 - отримали безкоштовно 45 м2), з можли­вістю доплати за понаднормо­ве житло за цінами собівартості житла.

Також було проведено обла­штування прибудинкової тери­торії з дитячим майданчиком та благоустрій з укріпленням набе­режної біля озера, неподалік від якої знаходиться новий житло­вий будинок. Будинок побудо­ваний за два роки та два місяці, зданий та введений в експлуата­цію ТОВ «Форум-Житлобуд».

Приємно зауважити, що не дивлячись на не легкий еконо­мічний стан в Україні, жителі громади Чабанівської селищної ради все таки мають змогу отри­мувати безкоштовно нове житло взамін старого, що є на сьогод­нішній день виключним випад­ком в масштабах всієї країни.

Умови проживання людей в старому гуртожитку важко було назвати належними. Найбіль­ше страждали від відсутності елементарних зручностей, сім’ї з людьми похилого віку (серед яких люди з важкими хронічни­ми захворюваннями) та неповно­літніми дітьми. Зараз не має меж радості та задоволення людей від поліпшених умов проживання у власних нових квартирах. Люди не можуть повірити, що це не сон, а їх мрії стали реальністю.

Чабанівська селищна рада планує працювати і в подальшо­му над реалізацією Програми на території ради.

 

24

назад 23 стр.   далі 25 стр.