РОБОТА З ПРОЕКТАМИ

Протягом 2018 року було ре­алізовано частину проектів від­повідно до плану соціально-еко­номічного розвитку, відбувались роботи з капітального та поточ­ного ремонту доріг, коригувалась та розроблялась проектно-кошто­рисна документація (далі - ПКД).

Розробка ПКД та проходжен­ня її експертизи займає не менше часу та сил, як саме будівництво чи капітальний ремонт будівель, споруд чи об’єктів благоустрою. За 2018 рік було розроблено ПКД та пройдено експертизу за на­ступними об’єктами:

 • будівництво водопроводу по вул. Садова від водовуз­ла в с. Новосілки до водовузла по вул. Машинобудівників в смт Чабани;
 • будівництво футбольного май­данчика по вул. Озерна в с. Но­восілки;
 • будівництво баскетбольного майданчика по вул. Озерна в с. Новосілки;
 • встановлення світлофорних об’єктів по вул. Машинобудів­ників, 4-5 в смт Чабани;
 • встановлення світлофорних об’єктів на перехресті вул. Но­восілківська з вул. Київська в смт Чабани;
 • встановлення світлофорних об’єктів на перехресті вул. Ва­сильківська з вул. Озерна, 4 в с. Новосілки;
 • встановлення світлофорних об’єктів на перехресті вул. Покровська з вул. Юності в смт Чабани;
 • встановлення світлофорних об’єктів на перехресті вул. При­міська з вул. Соборна в с. Ново­сілки;
 • встановлення світлофорних об’єктів на перехресті вулиць Васильківська з пров. Акаде­мічний в с. Новосілки;
 • встановлення світлофорних об’єктів на перехресті вул. Со­борна з вул. Олександрівська в с. Новосілки;
 • капітальний ремонт дороги по вул. Польова в смт Чабани;
 • робочий проект «Будівництво системи відеоспостереження «Безпечне місто» у смт Чабани та с. Новосілки;
 • реконструкція проїжджої час­тини по вул. Троїцька в смт Ча­бани;

Здійснено коригування ПКД за наступними об’єктами:

 • реконструкція дороги до ЗОШ від вул. Покровська, 15 до вул. Юності, 5 в смт Чабани;
 • реконструкція дороги до ЗОШ від вул. Покровська, 11-А до вул. Юності, 5 в смт Чабани;
 • реконструкція дороги до ЗОШ від вул. Нова, 1 до вул. Юності, 5 в смт Чабани;
 • реконструкція проїзду до ЗОШ від вул. Покровська, 24 до вул. Машинобудівників, 4-В в смт Чабани.

Розроблено ПКД та пройдено експертизу на капітальний ре­монт тротуарів:

 • по вул. Машинобудівників, 1-3 в смт Чабани;
 • по вул. Машинобудівників, 5 в смт Чабани;
 • по вул. Васильківська від вул. Озерна до зупинки громад­ського транспорту в с. Новосілки;
 • по вул. Садова, 10-18 в с. Ново­сілки.

Отримано висновки експертизи за проектами:

 • заходи із захисту від підтоплен­ня західної частини смт Чабани;
 • розчищення та благоустрій во­дойми та підвідного каналу по вул. Юності, 1 в смт Чабани;
 • будівництво КНС по вул. Ново­сілківська, 2-К в смт Чабани, продуктивністю 10 тис. м3/добу;
 • будівництво КНС по вул. Ва­сильківській, 1-К в с. Новосілки, продуктивністю 20 тис.м3/добу.

Розроблений проект рекон­струкції систем водопостачання та водовідведення в смт Чабани та с. Новосілки.

ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ КОТЕЛЬНІ В С. НОВОСІЛКИ

У 2018 році, за рішенням Ча­банівської селищної ради, був наданий дозвіл на розробку про­ектно-кошторисної документації капітального ремонту котельні в с. Новосілки. Модернізація ко­тельні буде зроблена за рахунок інвестиційних коштів. Після виготовлення ПКД, розпочато демонтаж старого обладнання (котлів, насосів, трубопроводів) та опоряджувальні роботи з ка­пітального ремонту приміщення. Придбано сучасне обладнання, яке більш економічне та ефек­тивне, що дозволить підвищити енергоефективність тепловироб­ництва та покращити якість по­слуг з теплопостачання. Плану­ється запустити першу чергу до початку опалювального сезону в 2019 році.

16

назад 15 стр.   далі 17 стр.