ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧАБАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Протягом року велась робота фахівцями з юридичних питань, а саме:

- 5 справ (різних по суті) розгля­нуто у судах, а станом на 01.01.2019 року ще 12 справ знаходяться на розгляді в судах різної юрисдикції;

- укладено 13 договорів про пайову участь у розвитку інф­раструктури населених пунктів Чабанівської селищної ради на за­гальну суму - 8 371,823 тис. грн., із них сплачено до бюджету: 6 384,512 тис. грн.;

- укладено 5 договорів участі в утриманні об’єктів благоустрою на суму - 25,1 тис. грн. Вся сума сплачена до бюджету Чабанів­ської селищної ради.

Впродовж звітного періоду ве­лася постійна робота з оренда­рями земельних ділянок (фізич­ними та юридичними особами) з питань дотримання земельного законодавства.

Розглянуто 196 листів з юридич­них питань, у т.ч. 45 звернень гро­мадян, та надана на них відповідь.

У 2018 році депутатами та ви­конавчим апаратом селищної ради продовжувалася робота щодо повернення у власність гро­мади об’єктів соціальної інфра­структури, зокрема спортивного стадіону, озера по вул. Озерна в с. Новосілки.

8

назад 7 стр.   далі 9 стр.