КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Чабанів­ської селищної ради надає по­слуги з організації поховання померлих, облаштування мо­гил та проводить благоустрій на кладовищах та прилеглих до них територіях. Підприємство обслуговує чотири кладовища, які розташовані в смт Чабани («старе» та «нове» кладовище), також підприємство постійно утримує в належному стані не­діюче п’яте кладовище, розта­шоване біля АЗС «Маршал», та в с. Новосілки («старе» та «нове» кладовище).
В обох населених пунктах велися роботи з благоустрою території занедбаних могил, по заміні ритуальних атрибу­тів та зі встановлення нових бетонних надгробків, із роз­чищення чагарників на кладо­вищах. Регулярно вивозилося сміття з території кладовищ, постійно велися роботи з ко­сіння трави та розчищення від листя та снігу основних та до­поміжних доріг, вичищалися території кладовищ від сухого гілля та сухостою. Надавалася самотнім громадянам, соціаль­но незахищеним та ветеранам війни і праці, жителям смт Ча­бани та с. Новосілки безплатна допомога з обслуговування на кладовищах. Надавалися без­оплатні послуги з організації поховання померлих з комп­лексом заходів та обрядових дій, предметів ритуальної на­лежності, атрибутів для похо­вання та намогильних споруд для облаштування могил. Пра­цівники підприємства брали участь в організації та прове­денні заходів до пам’ятних та визначних дат.

А також, у 2018 році на тери­торії кладовищ:

  • завезений пісок для під­сипки могил в Чабанах та Новосілках;
  • вичищено криницю від бруду в смт Чабани;
  • засіяно травою прилеглу до кладовища територію в смт Чабани;
  • постійно наповнюються баки водою для поливу квітів в с. Новосілки;
  • здійснено ремонт цегля­ного паркану та побудова­но туалет в с. Новосілки;
  • було розчищено від ча­гарника всю територію, на якій розташовані по­минальні столи та лави в с. Новосілки.У 2018р. в смт Чабани на кла­довищі, яке розташоване біля АЗС «Маршал», було виконано наступні роботи:
  • встановлені нові цен­тральні ворота;
  • демонтовано зруйнований паркан та частково вста­новлено залізобетонний паркан;
  • видалено старі та сухі кущі, дерева;
  • впорядковано могилу Не­відомому солдату.

 

20

назад 19 стр.   далі 21 стр.