БЮДЖЕТНО-ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Забезпечення фінансового благополуччя місцевого бюджету - одна із найважливіших сторін в роботі Чабанівської селищної ради. Селищний бюджет на 2017 рік не повністю задовольняв потреби населених пунктів, але відносно запланованого, виконаний на 102,7 %, що дозволило додатково розподілити кошти на потреби громади.

Формування показників селищного бюджету за 2017 рік здійснювалось відповідно до правових і методологічних норм, визначених у  Бюджетному та Податковому кодексах України, Законі України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

Протягом звітного періоду надходження до селищного бюджету суттєво зросли, що дало можливість фінансувати як видатки, передбачені місцевим бюджетом, так і надавати субвенції на об’єкти і заклади, що фінансуються з бюджетів інших рівнів, а також вживати заходи, спрямовані на забезпечення соціального захисту мешканців громади.

Дохідна частина

Власні надходження загального фонду бюджету Чабанівської селищної ради у 2017 році склали 40 754,0 тис. грн., що становить 104,6 % до уточнених планових показників на 2017 рік.
Протягом 2017 року бюджетоутворюючими надходженнями до селищного бюджету були наступні:

акцизний податок, питома вага якого у звітному 2017 році становить 51,0 %. За результатами 2017 року до селищного бюджету надійшло 20 761,6 тис. грн. акцизного податку, річні показники виконано на 103,3%.
місцеві податки, які становлять 48,9 % селищного бюджету. За результатами 2017 року до селищного бюджету надійшло місцевих податків на суму 19 992,4 тис. грн., річні показники виконано на 106,3%, у тому числі:

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами – 1 580,9 тис. грн.,
- земельний податок з юридичних та фізичних осіб – 617,0 тис. грн.,
- орендна плата (за землю) з фізичних осіб – 118,8 тис. грн.,
- єдиний податок – 11 749,3 тис. грн.

Основними джерелами власних надходжень до спеціального фонду бюджету Чабанівської селищної ради в 2017 році були:

надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, які становлять 12,4 % від загального обсягу надходжень за 2017 рік (1 372,2 тис. грн.);
екологічний податок – 4,7 тис. грн.;
плата за послуги, що надаються бюджетними установами – 1 243,0 тис. грн. (батьківська плата за харчування в дитячих навчальних закладах).

Завдяки співпраці Чабанівської селищної ради з Державною фіскальною службою щодо питань виявлення неплатників податків і зборів, постійному контролю та моніторингу даного питання, вдалося суттєво збільшити надходження до бюджету Чабанівської селищної ради. У порівнянні з 2016 роком, надходження податків і зборів, обов’язкових платежів до селищного бюджету збільшилися на 12 269,0 тис. грн., або на 38,79 %.

Крім того, до бюджету Чабанівської селищної ради протягом 2017 року надійшли наступні субвенції:

До загального фонду:

субвенція з районного бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів – 11 626,0 тис. грн.,
субвенція з районного бюджету на утримання клубного закладу в смт. Чабани – 335,5 тис. грн.,
субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на будівництво ЗОШ в смт. Чабани – 14 137,3 тис. грн. (з них 8 511,3 тис. грн. – перенесено на 2018 рік).

До спеціального фонду:

субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на будівництво ЗОШ в смт. Чабани –2 374,0 тис. грн.,
субвенція з районного бюджету на будівництво ЗОШ в смт. Чабани – 5 000,0 тис. грн.,
субвенція з районного бюджету на реконструкцію КТП в смт. Чабани – 440,0 тис. грн.,
субвенція з районного бюджету на придбання дитячого майданчику – 120,0 тис.грн.

За підсумками роботи у 2017 році дохідна частина зведеного бюджету за рахунок усіх джерел надходжень селищного бюджету складає 77 928,5 тис.  грн., що становить 102,7% до уточнених показників на рік.

17

назад 16 стр.   далі 18 стр.